Dokumenti

Statut narodne knjižnice Blato

Statut Narodne knjižnice Blato objavljen je u Službenom glasniku Općine Blato dana 05. srpnja 2019. godine, a stupio je na snagu 13. srpnja 2019. godine.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Ovaj Pravilnik je prihvaćen 22. srpnja 2020. godine i stupa na snagu 30. srpnja 2020. godine.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga

Ovim Pravilnikom uređuje se članstvo u narodnoj knjižnici Blato