Dokumenti

Statut narodne knjižnice Blato

Statut Narodne knjižnice Blato objavljen je u Službenom glasniku Općine Blato dana 02. veljače 2023. godine, a stupio je na snagu 03. ožujka 2023.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Ovaj Pravilnik je prihvaćen 03. kolovoza 2021. godine i stupa na snagu 11. kolovoza 2021. godine.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga

Ovim Pravilnikom uređuje se članstvo u narodnoj knjižnici Blato