Povijest knjižnice

Prema jednom sačuvanom zapisniku u pismohrani obitelji Ivana Šemana, zapisano je da Javna knjižnica u Blatu postoji od 1827. godine, od tad pa sve do osnivanja Blatske čitaonice 1880. godine ne postoje nikakvi zapisi o njenom radu. Blatska čitaonica radila je nekoliko godina te organizirala različita predavanja, društvene zabave i plesove, a pod njenim krovom ustrojena je i kazališna družina.

Ponovno je svečano otvorena 28. travnja 1897. godine na dan sv. Vincence zaštitnice Općine Blato. Kao knjižničar u knjižnici je radio Marin Petković, a upravno vijeće činili su: dr. Marin Kunjašić (predsjednik), don Jerko Andreis (potpredsjednik), Antun Culić (tajnik) i Antun Cetinić Tale (blagajnik). Tadašnja knjižnica imala je svoja Pravila koja je odobrilo Namjesništvo u Zadru i imala 57 članova.

Prvi počasni član knjižnice 14. ožujka 1898. godine postaje biskup Josip Juraj Strossmayer.

U vrijeme prvog svjetskog rata knjižnica nije radila zbog ratnih neprilika. Pod imenom Jugoslavenska čitaonica obnovljen je njen rad 1921.godine.

U vrijeme SIZ-ovskog ustroja knjižnica djeluje pod imenom Narodna knjižnica Blato, a Odlukom Općinskog vijeća od 11. studenog 1993. godine mijenja naziv u Narodna knjižnica Općine Blato i djeluje kao knjižnica u sastavu.

Kao samostalna ustanova knjižnica počinje djelovati Odlukom Općinskog vijeća Općine Blato 24. veljače 2011. godine.

Danas knjižnica djeluje u skladu sa Standardima za narodne knjižnice i u svom radu vodi se Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva s ciljem zadovoljavanja potreba sadašnjih i budućih korisnika.